A report on Cẩm Khê district

Mountainous district in western Phú Thọ province, Vietnam.

- Cẩm Khê district

2 related topics with Alpha

Overall

Phú Thọ province

0 links

Province in northern Vietnam.

Province in northern Vietnam.

Lô River
Men of Phú Thọ province
The provincial capital of Việt Trì
A tea hill in Phú Thọ
Đầm Ao Châu, Hạ Hòa
The town of Hạ Hòa

Cẩm Khê

Phú Khê

0 links

Phú Khê is a village and commune in Cẩm Khê District, Phú Thọ Province, Vietnam.