Jan Odrowąż (Sprowski)
Jan Latalski
Piotr Gamrat
Bernard Maciejowski
Andrzej Olszowski
Władysław Łubieński
Michał Poniatowski
Ignacy Krasicki
August Hlond
Józef Glemp
Henryk Muszyński

Jan Gruszczyński was a medieval Bishop of Kraków, Kujawski, Archbishop of Gniezno, Chancellor of the Crown and active diplomat.

- Jan Gruszczyński

1464–1473 Jan III Gruszczyński

- List of archbishops of Gniezno and primates of Poland
Jan Odrowąż (Sprowski)

0 related topics

Alpha